Dagtilbud Midt

bornehave4

Vores værdigrundlag

Mission

Dagtilbudsområdet er et inkluderende og forpligtigende fællesskab, hvor vi arbejder med barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vision

Alle børn trives og deltager aktivt i forpligtende fællesskaber, hvor udvikling og dannelse er i centrum i tidssvarende læringsmiljøer.

Demokrati i børnehøjde

Alle børn går fra dagtilbud til skole med kompetencer til at deltage i demokratiske processer og fællesskaber.

Tværfagligt samarbejde

Vi modtager faglig sparring og konsultativ bistand fra vores tværfaglige samarbejdspartnere for at sikre familiernes og børnenes trivsel, når det er nødvendigt. Vores mål er, at alle børn opnår chancelighed i forhold til trivsel, læring og uddannelsesmuligheder.