Dagtilbuddet Vest

Dagtilbuddet Vest – fire børnehaver i naturen mod vest

bornehave4

Vores værdigrundlag

Vi tager ansvar for kvaliteten i kontakten

I Dagtilbuddet Vest arbejder vi ud fra et anerkendende menneskesyn, hvor vi tager ansvar for at skabe udviklingsstøttende kontakt til barnet for at styrke barnets selvværd og selvopfattelse.

Vi ser muligheder i naturen

I Dagtilbuddet Vest gør vi aktivt brug af naturen som en vigtig del af læringsmiljøet. Vi understøtter og giver visionen ”Vi i Naturen” i Varde Kommune værdi. Naturen giver muligheder for særlige oplevelser og andre rammer for udfoldelse og fællesskaber.

Vi giver plads til forskellighed

Dagtilbud Vest består af fire børnehaver med forskellige pædagogiske kulturer. På samme måde anerkender og respekterer vi også børn og forældres forskelligheder. Alle har værdi i fællesskabet. Vi kan alle noget – og sammen kan vi endnu mere.

Vi giver børneperspektivet værdi

I Dagtilbud Vest arbejder vi med at give børnene medindflydelse i hverdagen. Vi er undersøgende i forhold til børneperspektivet – både for at anerkende barneperspektivet og for at skabe gode muligheder for legende læring.